Ehlibeyt mh. 1257 SK. NO:6 BALGAT Çankaya/Ankara
444 7 464 info@imghasar.com
Hizmetlerimiz / 26-01-2020 /356 Görüntülenme

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Danışmanlığı


Trafik kazası sonucunda ölüm meydana gelmişse; ölenin desteğinden mahrum kalan kişilerin destekten yoksun kalma tazminatı adı altında talep edecekleri tazminat türüdür.

Trafik kazası neticesinde hayatını kaybeden müteveffanın; ölmeyip yaşasaydı yaşamı süresince destek olacağı kişiler için, ölümden dolayı doğan maddi tazminata destekten yoksun kalma tazminatı denir.

Destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilecek kişiler yalnızca mirasçılar değildir. Destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilecek kişiler;

  • Ölenin ailesi, ( Ölenin eşi, anne, baba, çocuk)
  • Ölen ile aralarında akrabalık bağı olmasa da, ölen kişinin ölmeden önce destek aldığını ispat etmek kaydıyla 3. kişiler de destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler.
  • Trafik kazası neticesinde, ölen kişi çocuk ise, ölen kişinin anne ve babası, çocuğun ileriki yaşlarında kendilerine destek olacağı nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler. Bu tazminat hesaplanırken, ölen çocuğun yaşı ile ileride destek olabileceği kişilerin yaşı ve diğer etkenler değerlendirilerek karar verilir.

Trafik kazasında vefat halinde vefat edenin yaşı, geliri ve desteğinden yoksun kalanların yaşı ve vefat edenle akrabalık dereceleri gibi hususlar belirlendikten sonra Yargıtayın esas aldığı PMF tablosuna göre muhtemel ömürleri gözönüne alınarak aktüer hesaplama yöntemi ile tazminat hesaplanır.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası)

Sigorta ettirenin, üçüncü kişilere verdiği zararları karşılamak üzere hem üçüncü kişileri hem de sigorta ettireni koruma amacıyla oluşturulmuş bir zarar sigortası türüdür. İşletenlerin KTK 85. maddesindeki sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortasını yapmaları zorunludur. Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır.

Motorlu bir aracın karayollarında işletilmesi sırasında, bir kimsenin zarara uğramasına neden olunması durumunda, o aracı işletenin üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğunu belli sınırlar içinde karşılamayı amaçlayan ve yasaca yapılması zorunlu kılınan sorumluluk sigortası türüne Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, ya da kısa adıyla Trafik Sigortası denilmektedir.

Trafik kazası nedeniyle ölüm olması halinde destekten yoksun kalma tazminatı trafik sigortasından karşılanmaktadır. Trafik sigortası oluşan zararı araç sürücüsünün “kusuru” oranında karşılamaktadır.

Kazaya sebebiyet veren kişi %100 kusurlu olmasına rağmen ölmesi halinde, yerleşik Yargıtay kararları gereğince destekten yoksun kalan kişilerin tazminatları yine trafik sigortasından ödenecektir.

Aracın trafik sigortasının olmaması veya kazaya sebebiyet veren aracın tespit edilmemesi halinde tazminat Güvence Hesabından tahsil edilmektedir.

Zamanaşımı :

Trafik kazalarından doğan maddi tazminat talepleri kaza tarihinden itibaren iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.

Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre, maddi tazminat talepleri için de geçerlidir.

Buna göre zamanaşımı süresi ölüm halinde 15 yıl olarak uygulanacaktır.

Tek taraflı kazalarda sürünün ölmesi halinde, ceza zamanaşımı uygulanamayacağı için destekten yoksun kalma tazminatı talep etme süresi 2 yıldır.

Hangi Durumda Ölüm Tazminatı Alınabilir?

Trafik kazası nedeniyle tazminat alabilmek için;

  • Trafik kazası neticesinde ölüm meydana gelmelidir
  • Ölüm ile trafik kazası arasında illiyet bağı olmalıdır

Tek taraflı kazalarda;

Tek taraflı kazalarda kazanın meydana gelmesinde sürücü tamamen kusurlu olsa dahi yerleşik Yargıtay içtihatları gereğince ölen kişinin kusuru destekten yoksun kalan yakınlarına etki etmeyeceği için tazminata hak kazanmaktadır.

Tek taraflı kazalarda ruhsat sahibi veya sürücünün ölmesi halinde destekten yoksun kalan kişilerin tazminat talep etme hakları bulunmaktadır.

Çift Taraflı Kazalarda;

Çift taraflı kazalarda her 2 aracın trafik sigortası sürücünün kusuru oranında oluşan zarardan sorumlu olmaktadır.

Sürücüler için karşı tarafın kusuru oranında, oluşan zarardan talepte bulunma hakkı vardır. Yolcu konumunda olanlar için ise her 2 araçtan talepte bulunma hakkı olup, her 2 aracın trafik sigortası belirlenen kusur oranında oluşan zararı karşılayacaktır.

Yaya konumunda olan kişiler ise araç sürücüsünün kusuru oranında tazminata hak kazanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için “444 7 464” numaralı hattımızdan bize ulaşabilir, yukarıdaki “bize yazın” butonundan mesaj atabilir ya da bulunduğunuz ildeki “şubelerimizi” ziyaret edebilirsiniz.