Ehlibeyt mh. 1257 SK. NO:6 BALGAT Çankaya/Ankara
444 7 464 info@imghasar.com
Hizmetlerimiz / 26-01-2020 /439 Görüntülenme

Sakatlanmalı Trafik Kazası Tazminat Danışmanlığı


Trafik kazası karayolu üzerinde seyir halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve/veya zararla sonuçlanmış olan olaylardır.

Trafik kazalarının oluşmasında başta sürücü hataları olmak üzere , araçtan ve yoldan kaynaklanan etmenler neden olmaktadır.

Trafik kazaları çoğu zaman organ ve uzuv yaralanmaları ya da kayıplarıyla sonuçlana bileceği gibi bazı durumlarda da ölümle sonuçlanabilir. Sakatlanma durumunda kişinin kendisi; ölüm halinde ise ölen kişinin desteğinden mahrum kalan kişilerin zararının giderilmesi için tazminat davası açılması gerekmektedir.

Trafik kazası sonucunda yaralanan kişinin 2 türlü maddi tazminat hakkı söz konusu olmaktadır.

Geçici İş Göremezlik ( çalışılamayan süre);

Trafik kazası geçiren kişinin kalıcı bir sakatlığının olmamasına rağmen, tedavi gördüğü süre boyunca, iyileşene kadar çalışmaması ve bu yüzden iş ve kazanç kaybına uğramasıdır. Bu haktan sadece iş sahibi olup çalışanlar değil, aynı zamanda bir işte çalışmayarak günlük işlerini yapamayan kişiler ( örn;  ev kadınları, öğrenciler ) de yararlanmaktadır.

Sürekli İş Göremezlik ( daimi maluliyet)

Trafik kazası geçiren kişinin bir organını kaybetmesi veya işlevinde azalma olması nedeniyle oluşan sakatlıktır. Kişinin sakatlık oranına göre oluşan iş ve güç kaybına göre zararını talep etme hakkı bulunmaktadır.

Trafik kazası sonucunda sakatlanan kişinin sakatlık oranı, kusur, yaş ve gelir durumuna göre yapılacak aktüer hesaba göre alacağı tazminata daimi maluliyet ( sakatlık tazminatı ) denir.

Borçlar Kanunu 54.maddesine göre  “Bedensel zarara uğrayan kimse büsbütün veya kısmen çalışamamasından ve ilerde ekonomik yönden uğrayacağı yoksunluktan kaynaklanan zarar ve ziyanını isteyebilir”

Trafik kazasında felç olan veya uzuv kaybına uğrayanların birçok hakkı bulunmaktadır. Durumları daha ciddi olduğundan sahip oldukları hak ve tazminatlara özen gösterilmeli ve hak kaybına yol açılmamalıdır.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası)

Sigorta ettirenin, üçüncü kişilere verdiği zararları karşılamak üzere hem üçüncü kişileri hem de sigorta ettireni koruma amacıyla oluşturulmuş bir zarar sigortası türüdür. İşletenlerin Karayolları Trafik Kanunu ( KTK) 85. maddesindeki sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortasını yapmaları zorunludur. Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır.

Motorlu bir aracın karayollarında işletilmesi sırasında, bir kimsenin zarara uğramasına neden olunması durumunda, o aracı işletenin üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğunu belli sınırlar içinde karşılamayı amaçlayan ve yasaca yapılması zorunlu kılınan sorumluluk sigortası türüne Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, ya da kısa adıyla Trafik Sigortası denilmektedir.

Trafik Sigortası üçüncü kişilerin oluşan zararını karşıladığı için ruhsat sahibinin trafik kazası nedeniyle sakatlığı oluşması halinde talepte bulunma hakkı yoktur.

Trafik kazası nedeniyle vücut bütünlüğü zarara uğrayan kişilerin oluşan bu zararı trafik sigortasından karşılanmaktadır.

Trafik sigortası oluşan zararı araç sürücüsünün “kusuru” oranında karşılamaktadır.

Aracın trafik sigortasının olmaması veya kazaya sebebiyet veren aracın tespit edilmemesi halinde tazminat Güvence Hesabından tahsil edilmektedir.

Zamanaşımı :

Trafik kazalarından doğan maddi tazminat talepleri kaza tarihinden itibaren iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.

Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre, maddi tazminat talepleri için de geçerlidir.

Buna göre zamanaşımı süresi;

Yaralanmalı trafik kazasında 8 yıl,

Hem ölü hem yaralı varsa  15 yıl olarak uygulanacaktır.

Hangi Durumda Sakatlık Tazminatı Alınabilir?

Trafik kazası nedeniyle tazminat alabilmek için;

1 – Zarar ile trafik kazası arasında illiyet bağı olmalıdır

2 – Sakatlanan kişinin kazanın meydana gelmesinde %100 kusuru olmamalıdır.

3 – Zarar gören kişi ruhsat sahibi olmamalıdır.

4 – Trafik kazası neticesinde yaralanma veya sakatlık meydana gelmelidir

Tek taraflı kazalarda;

Tek taraflı kazalarda kazanın meydana gelmesinde sürücü tamamen kusurlu olduğu için tazminat talep etme hakkı yoktur.

Yolcuların ise sakatlık oranı, yaş ve gelirine göre tazminat hakları bulunmaktadır.

Çift Taraflı Kazalarda;

Çift taraflı kazalarda her iki aracın sürücüsünün kusuru olması halinde, kusur oranına göre trafik sigortası ödeme yapmaktadır.

Sürücüler karşı tarafın kusuru oranında tazminat alır.

Yolcu konumunda olanlar için ise her iki araçtan talepte bulunma hakkı vardır. Her iki aracın trafik sigortası kusur oranında ödeme yapar.

Yaya konumunda olan kişiler ise araç sürücüsünün kusuru oranında tazminata hak kazanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için “444 7 464” numaralı hattımızdan bize ulaşabilir, yukarıdaki “bize yazın” butonundan mesaj atabilir ya da bulunduğunuz ildeki “şubelerimizi” ziyaret edebilirsiniz.